Máu và hoa : thơ

image

Gồm 13 bài, sáng tác trong 6 năm (1971-1977); có ý nghĩa tổng kết quá trình phát triển của dân tộc, của Cách mạng Việt Nam – một hành trình đầy máu, đầy hoa, Năm mươi năm máu đỏ thành hoa.

Title: Máu và hoa : thơ
Authors: Tố Hữu
Keywords: Thơ;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 387-432
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21759
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Advertisements

Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biến : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Title: Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biến : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Authors: Đỗ Năng Toàn, người hướng dẫn
Phạm, Thị Cúc
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại Học Công nghệ
Abstract: 54 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43222
Appears in Collections: UET – Master Theses

Ứng dụng của Spin để kiểm chứng sự tuân thủ thể thức tương tác của chương trình : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Title: Ứng dụng của Spin để kiểm chứng sự tuân thủ thể thức tương tác của chương trình : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Authors: Đặng Văn Hưng, người hướng dẫn
Hoàng, Văn Thủy
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại Học Công nghệ
Abstract: 64 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phầm mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43224
Appears in Collections: UET – Master Theses

Xây dựng phần mở rộng kiểm chứng thuộc tính logic thời gian tuyến tính cho Java Pathfinder : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Title: Xây dựng phần mở rộng kiểm chứng thuộc tính logic thời gian tuyến tính cho Java Pathfinder : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Authors: Trương Anh Hoàng, người hướng dẫn
Bùi, Hoàng Khánh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại Học Công nghệ
Abstract: 32 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43223
Appears in Collections: UET – Master Theses

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến đo khí NH3 bằng phương pháp in phun : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến đo khí NH3 bằng phương pháp in phun : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Đặng Mậu Chiến, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Nhiên
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại Học Công nghệ
Abstract: 77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43227
Appears in Collections: UET – Master Theses

Génération de population synthétique localisée : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Title: Génération de population synthétique localisée : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Authors: Benoit Gaudou, người hướng dẫn
Frédéric Amblard, người hướng dẫn
Paterne Chokki
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Công Nghệ
Abstract: 67 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện — IFI. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43189
Appears in Collections: UET – Master Theses

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập WTO của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

Nghiên cứu làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh (NLCT) và nâng cao NLCT của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói riêng trong điều kiện hội nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Phân tích, đánh giá NLCT của DNNN; phát hiện ra những bất cập và nguyên nhân của tình hình. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT của DNNN ở Việt Nam tới năm 2020.

 

Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập WTO của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Vũ, Thi Dậu , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Kinh tế chính trị
WTO
Tổ chức Thương mại quốc tế
Năng lực cạnh tranh
Doanh Nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh (NLCT) và nâng cao NLCT của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói riêng trong điều kiện hội nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Phân tích, đánh giá NLCT của DNN (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43767
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Dịch vụ thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội thực trạng và những vấn đề đặt ra

Nghiên cứu phân tích thực trạng các dịch vụ (cả truyền thống và hiện đại) phục vụ người dùng tin của Trung tâm TT-TV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thế: Dịch vụ cung cấp tài liệu gốc theo yêu cầu; Dịch vụ tra cứu thông tin; Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện; Dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin; Dịch vụ sao chụp, số hóa tài liệu; Dịch vụ trao đổi thông tin (hội nghị bạn đọc và triển lãm). Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình dịch vụ thông tin thư viện hiện nay tại Trung tâm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Title: Dịch vụ thông tin thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Vũ, Thị Thanh Mai
Keywords: Dịch vụ thông tin
Thông tin- Thư viện
Kiến thức thông tin
Dịch vụ tư vấn
Sao chụp
Số hóa tài liệu
Trao đổi thông tin
Tra cứu
Thông tin chọn lọc
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 8 tr.
Abstract: Nghiên cứu phân tích thực trạng các dịch vụ (cả truyền thống và hiện đại) phục vụ người dùng tin của Trung tâm TT-TV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thế: Dịch vụ cung cấp tài liệu gốc theo yêu cầu; Dịch vụ tra cứu thông tin; Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện; Dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin; Dịch vụ sao chụp, số hóa tài liệu; Dịch vụ trao đổi thông tin (hội nghị bạn đọc và triển lãm). Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình dịch vụ thông tin thư viện hiện nay tại Trung tâm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17731
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

 

Mẫn và tôi : Tiểu thuyết

Ai đã đọc tiểu thuyết này chắc hẳn không thể quên được nỗi đau chiến tranh cũng như mối tình đẹp như thơ của người chiến sĩ cách mạng. Đó là hiện thực chiến tranh tàn khốc và vượt lên trên những đau thương mất mát là những con người hết mình vì đất nước. Thời gian đã trôi qua nhưng những gì mà cuốn tiểu thuyết ấy để lại trong tôi vẫn còn đó. Ngày ấy tôi cầm cuốn sách lên chỉ vì trí tò mò của một học sinh lớp 8 và ngay lập tức tôi bị cuốn vào đó. Có lẽ nhờ thế mà tôi mới có cái nhìn chính xác hơn về thời mưa bom bão đạn đã qua, nhưng đó không hẳn là lí do để một học sinh yêu thích một tác phẩm. Có thể do tôi đã đọc nhiều lần và cứ mỗi lần như vậy tôi lại phát hiện ra nhiều điều hay, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ để một đứa trẻ thần tượng một cái gì đó. Và cuốn sách trở người bạn thân đến nỗi khi nào rãnh rỗi tôi lại ngồi tưởng tượng đoạn kết rồi bật cười khi nhớ đến những tình huống hài hước. Đôi khi tôi còn tưởng như câu chuyện có thật và ở một nơi nào đó anh Thiêm và chị Mẫn giờ đã thành ông thành bà đang ngồi kể cho bầy cháu nội ngoại nghe chuyện đời xưa. Thế rồi một ngày tôi tình cờ nhìn thấy trên mạng một bài viết ” mối tình đầy chất thơ của nhà văn Phan Tứ ” và một số bài liên quan đến ông, lúc đó tôi đã nghĩ chẳng lẽ những gì mình suy đoán là sự thật ư? Vui quá. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì tôi biết được tất cả những gì tôi nghĩ đều là tưởng tượng vì đơn giản : câu chuyện là sự thật.

Title: Mẫn và tôi : Tiểu thuyết
Authors: Phan, Tứ
Keywords: Tiểu thuyết
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 748-1287
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21937
Appears in Collections: Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Định hướng và giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ ra rằng Việt Nam cần đầu tư phát triển thị trường khách du lịch nội địa, chú trọng khách nghỉ dưỡng, giải trí, lễ hội, mua sắm; tập trung thu hút khách du lịch quốc tế gần đến từ Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á và Thái Bình Dương (Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Úc); tăng cường khai thác thị trường khách cao cấp đến từ Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Ý…), Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và Đông Âu (Nga, Ucraina); mở rộng thị trường mới đến từ Trung Đông; ưu tiên thu hút khách du lịch có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày và có mục đích du lịch thuần túy. Trong số những tập khách du lịch kể trên, Trung Quốc được đánh giá là thị trường trọng điểm và chứa đựng nhiều tiềm năng của du lịch Việt Nam bởi sự gia tăng nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân tại quốc gia có dân số lớn nhất thế giới này; bởi Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc; bởi 2 quốc gia có khá nhiều nét tương đồng về văn hóa v.v…Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2010, Việt Nam đón 905.360 lượt khách du lịch Trung Quốc; năm 2011, là 1.416.804 lượt khách và năm 2012, là 1.428.693 lượt khách. Không chỉ tăng trưởng về số lượng khách, chi tiêu của khách Trung Quốc khi đi du lịch quốc tế và đến Việt.

Title: Định hướng và giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Trần, Thị Minh Hòa, 1966-, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Hải, 1983-
Keywords: Du lịch
Du lịch Trung Quốc
Khách du lịch
Lào Cai
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Du lịch — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35186
Appears in Collections: USSH – Master Theses